Čist vazduh tokom prošle godine u Boru

Foto: Milisav Pajević

Tokom cele prošle godine u Boru nisu prekoračene godišnje granične vrednosti koncentracije sumpor-dioksida u vazduhu, rezime je godišnjeg izveštaja o kvalitetu vazduha u tom gradu.

Tačnije, iznad Bora su zabeležene prosečne mesečne koncentracije sumpor dioksida znatno ispod dozvoljenih 50 mikrograma po kubnom metru vazduha, zbog čega je vazduh u tom gradu dospeo u prvu kategoriju.

Kvalitet vazduha ocenjen je na osnovu merenja na automatskim mernim stanicama u Gradskom parku, Brezoniku, Slatini i kod Instituta za rudarstvo i metalurgiju. Na svim tim mernim stanicama, koje su uključene u državnu mrežu automatskih mernih stanica kvaliteta vazduha (AMSKV) Agencije za zaštitu životne sredine, prosečne mesečne koncentracije SO2 bile su znatno ispod godišnje granične vrednosti koja iznosi 50 mikrograma po kubnom metru vazduha.

U izveštaju se takođe navodi da je Bor dugo važio za prekomerno zagađeni grad, da je 2016. godine došlo do smanjenja pojave jako zagađenog vazduha, te da je iste godine zabeležena prosečna godišnja koncentracija SO2 u vazduhu od 43,6 mikrograma po kubnom metru, što je u tom trenutku predstavljalo istorijski minimum, a prvi put vazduh u gradu bakra svrstan je u prvu kategoriju.

izvor: novosti.rs

Sandra Jovićević