Čiji toksični otpad uporno završava u Maleziji?

Foto-ilustracija: Unsplash (Gaddafi Rusli)

Mediji u Maleziji objavili su da je pronađeno 110 kontejnera ilegalno bačenog toksičnog otpada, što predstavlja najveću količinu ovakve vrste otpada pronađene u ovoj azijskoj državi. Među pronađenim proizvodima uglavnom su pronađeni opasni sastojci poput olova i hroma, odnosno električnih lučnih peći, dospelih iz Rumunije i deklarisanih kao koncentrovani cink. Prema izjavama zvaničnika, reč je o ogromnoj koliličini, odnosno gotovo 2.000 tona.

Malezija će pronađeni otpad poslati nazad u Rumuniju uz zahtev Interpolu za sprovođenjem istrage.

Još od 2018. Malezija, ali i Filipini i Kambodža, bore se protiv nelagalnim odlaganjem otpada iz drugih zemalja, što je naročito došlo do izražaja otkako je Kina zabranila uvoz plastičnog otpada iste godine. Bazelska konvencija je dodala plastiku u okviru regulacija o kretanju opasnih materija iz jedne u drugu zemlju. Kako bi izbegle sudbinu pretvaranja čitave zemlje u globalnu deponiju, države poput Malezije i Filipina javno su komentarisale zemlje koje s im uvozile otpad, čime su dobile svetsku medijsku pažnju fokusiranu na ovaj problem. Tako je Malezija prošle godine vratila 450 tona otpada u države odakle je i potekao, uključujući Veliku Britaniju, Holandiju, Sjedinjene Američke Države, Japan i Kanadu.

Od početka ove godine vlasti Malezije sprečile su čak 28 pokušaja ilegalnog uvoza otpada uz drugih zemalja, uprkos tome što pozivaju razvijene zemlje da preispitaju način upravljanja plastičnim otpadom i da ne isporučuju svoj otpad zemljama u razvoju.

Melezijske vlasti su prethodne godine pronašle minimum 148 kosa fabrika za reciklažu koje su radile bez licence i u velikoj meri uticale na zagađivanje okoline i vodenih površina. Ogromne količine plastike pronađene u njima vodile su poreklo upravo iz drugih zemalja: Poljske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država.

U planu je nova izmena Bazelske konvencije koja će na snagu stupiti 2021. godine, s posebnim fokusom na globalnu trgovinu isključivo čistim reciklabilnim homogenim supstancama.

Jelena Cvetić