Četvrti sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije

Srbija | Održivi razvoj

Foto: stattwerkbeograd.com

Članovi Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije su, na sastanku održanom 28. marta, imali priliku sa se upoznaju sa projektom prvog zelenog solitera u Srbiji.

Projekat su predstavili predstavnici firme Stattwerk d.o.o. Miraš Mirašević, direktor, Sara Petrović, arhitekta i Milica Đorđević, pravnik kompanije. Sama kompanija se inače bavi rekonstrukcijom napuštenih objekata u duhu zelene i energetski efikasne arhitekture, a projekat rekonstrukcije stare zgrade Beobanke u Beogradu na Zelenom vencu, predstavlja prvi zeleni energetski efikasni soliter na Balkanu.

Ovaj projekat pored estetskog kvaliteta, doprineće i vizuelnom identitetu Beograda, a zelena fasada sa sobom nosi benefit u smislu regulacije mikroklimatskih uslova u okolini, prečišćavanju vazduha, smanjenju nivoa buke i smanjenju količine zagađujućih čestica u vazduhu, istakla ja arhitekta Sara Petrović. Ona je dodala da će pored vertikalnih bašti i zelenih krovova ova zgrada biti i energetski efikasna, što će se postići primenom različitih tehnologija i korišćenjem obnovljivih izvora energije. Takođe, zgrada će biti prvi balkanski eko centar, odnosno, poslovni prostor za kompanije iz oblasti energetske efikasnosti i održivog razvoja, kao i obrazovni info centar za sve građane. Benefiti koje ovakav projekat donosi su pokretanje eko industrije u Srbiji, obezbeđivanje parking prostora za vozila, ali i električna vozila i bicikle, zatim podizanje ekološke svesti kod građana, kao i bogaćenje turističke ponude Beograda, zaključila je Petrović.

U razgovoru sa narodnim poslanicima, koji su pozdravili projekat i uopšte ideju prvog zelenog solitera u Beogradu, predstavnici kompanije „Stattwerk“ d.o.o. razgovarali su o opstanku zelenih površina u dužem vremenskom periodu, njihovom održavanju i finansiranju nakon izgradnje, uštedama električne energije u zimskim i letnjim mesecima, tehnologijama kojima će se sprečiti erozija betona usled izgradnje zelene fasade, mogućnostima da se ovakav projekat realizuje i na stambenim zgradama u Srbiji, uticaju na svest građana o važnosti obnovljivih izvora energije, kulturi stanovanja i drugo.

Autor projekta, arhitekta Miraš Mirašević upoznao je narodne poslanike i sa tim da će na zelenim površinama zgrade biti zastupljeno oko 10 vrsta biljaka koje mogu da izdrže uslove zagađenja, hladnoće, toplote i udare vetra, od kojih će 70 odsto činiti zimske, a 30 odsto letnje biljke. Takođe, informisao je narodne poslanike da će po završetku zgrade uštede u energiji biti značajne, imajući u vidu da se sa zelenom fasadom temperatura spolja smanjuje 5 do 17 stepeni celzijusa, a unutra 8 do 11 stepeni celzijusa, kao i da će kao izvore energije za ovaj soliter kompanija koristiti najmodernije izvore grejanja i hlađenja. On je naveo i da će se u rekonstrukciji koristiti samo ekološki i reciklirani materijali.

izvor: parlament.gov.rs

Sandra Jovićević