Čestice iz zagađenog vazduha otkrivene u placentama trudnica

Foto: pixabay

Naučnici su otkrili prve dokaze da čestice iz zagađenog vazduha putuju kroz pluća trudnih žena i talože se u placentama.

Već je dobro poznato da zagađen vazduh šteti nerođenim bebama ali sam proces toga kako nastaje oštećenje i dalje nije jasan. Nova studija, u kojoj su učestvovale majke koje žive u Londonu, otkrila je čestice čađi u placentama beba a naučnici pretpostavljaju da su dospele i u organizam beba.

“Ovo je zabrinjavajući problem, postoji velika povezanost sa zagađenim vazduhom i negativnim efektima na bebu,” rekla je Dr Lisa Mijašita, jedna od naučnica koje su učestvovale u studiji.

Niz prethodno obavljenih istraživanja pokazao je da zagađeni vazduh drastično povećava rizik od prevremenog rođenja bebe kao i da je povezan sa manjom težinom novorođenih beba. Ovo potvrđuje da zagađeni vazduh postaje katastrofa za zdravlje ljudi kao i za zdravstvo. Kako su se više bavili temom, istraživači su zaključili da zagađeni vazduh podrazumeva više od „problema za pluća“. Studija iz 2016. godine otkrila je da zagađeni vazduh utiče na smanjenje inteligencije a štetne čestice iz vazduha otkrivene su i u ljudskom mozgu.

U novoj studiji, praćene su trudnoće pet žena koje su nepušači i koje su rodile zdrave bebe. Istraživači su izolovali određene ćelije koje su prva linije odbrane organizma i koje u sebe upijaju štetne čestice i bakterije. Daljim ispitivanjima zaključili su da postoji veliki broj čestica koje su iste poput čestica čađi i smoga koje se lepe za pluća.

Raniji eksperimenti na životinjama su takođe dokazali da štetne čestice iz vazduha nakon udisanja, kroz krvotok dospevaju u placentu.

„I dalje nismo sigurni da li te štetne čestice mogu da dospeju u organizam fetusa, ali svakako, čim završavaju u placenti jasno je da imaju negativan uticaj na fetus“, rekao je član tima.

Istraživanje će biti prezentovano na ovogodišnjem kongresu Evropskog respiratornog društva u Parizu.
Ovo bi trebalo da podigne svest o štetnosti zagađenog vazduha u javnosti i zdravstvenim radnicima . Potrebni su nam bolji zakoni o čistom vazduhu jer su posledice zagađenog vazduha već jasne.

Izvršni direktor Unicefa, Antoni Lejk nedavno je upozorio na opasnosti zagađenja: „Ne samo da polutanti štete razvijanju pluća kod nerođenih beba, već trajno oštećuju njihove mozgove u razvoju i samim tim njihovu budućnost.“

Milan Zlatanović

Izvor: theguardian