Cena nafte se stabilizovala – BRENT 54 dolara za barel

Srbija | Nafta

Već sada je izvesno da prosečna cena sirove nafte u 2016. godini neće dostići, početkom godine procenjenu vrednost od 50 dolara za barel.

Petog decembra je dostignuta najviša cena referentne nafte tipa BRENT ove godine, ali po svemu sudeći to neće biti dovoljno da se tokom naredne tri nedelje, prosečna cena barela BRENTA u 2016. od sadašnjih 44,40 dolara, značajnije pomeri na više.

Prorosečna cena BRENT-a 2015. je bila za oko 10 dolara viša, tačnije iznosila je 54,11 dolara za barel.

Kao posledica nižih berzanskih kotacija sirove nafte, benzina i dizela, ove godine su zabeležene i niže prosečne maloprodajne cene goriva nego lane. To je u prvom redu posledica uticaja međunarodnih kretanja na srpsko tržište motornih goriva i potvrda postojanja tržišne konkurencije, zahvaljujući kojoj je praktično celokupan pad berzanskih cena prenet na krajnje kupce.

Prema poslednjim dostupnim podacima, u prvih deset meseci ove godine prosečne maloprodajne cene benzina su bile niže za oko 8, dizela za oko 10 i TNG-autogasa za oko 7 dinara po litri, od prošlogodišnjeg desetomesečnog proseka.

Ne treba ispustiti iz vida da bi gorivo bilo još jeftinije da od 01.januara 2016. nije povećana akciza: i to na dizel za 4 dinara po litri, benzin za 2 dinara i 50 para po litri i i TNG-autogas za dinar po kilogramu. S obzirom da je na taj način povećana i osnovica za obračun PDV-a i po tom osnovu je povećano  državno učešće u ceni goriva.

Po visini fiskalnih i parafiskalnih nameta koji opterećuju svaki litar goriva Srbija prednjači u odnosu na zemlje sa kojima se graniči, što stvara probleme i naftnim kompanijama zbog pada ukupnog prometa i državi zbog manjih fiskalnih prihoda.

Analize UNKS-a pokazuju da  je izmena akcizne politike neophodna i da bi određenim merama naša zemlja mogla znatno da smanji kupovinu goriva u susednim zemljama, što je poslednjih godina ustaljena stanovnika pograničnih mesta, kao i da stvori pogodnosti koje bi vozače u tranzitu i domaće transportere na međunarodnim linijama privukle gorivo kupuju na benzinskim stanicama u Srbiji.

Ovo su samo neki od zaključaka sa nedavno održane sednice Skupštine Udruženja naftnih kompanija Srbije, na kojoj je takođe doneta odluka da se još jednom nadležnim državnim organima ukaže na problem sivog tržišta koje postaje sve jača nelojalna konkurencija naftnim kompanijama koje posluju u skladu sa zakonom.

 Saopštenje :unks.rs