CEKOR podržava investiciona ulaganja Kine u srpsku energetiku

Srbija

index

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) 15. decembra 2014. godine izdao je saopštenje u kome se navodi da podržava predstojeći Samit premijera Kine i evropskih zemalja.

U saopštenju je navedeno da je obaveza Srbije prema svojim građanima da strateški podržava investicije koje će dovesti do povećanja dugoročno održivih i profitabilnih radnih mesta, smanji resursnu zavisnost, odnosno poveća energetsku sigurnost i nezavisnost, smanji zavisnost o uvoznoj nafti, gasu i tehnologijama neophodnim za proizvodnju i potrošnju energije. Pri upotrebi modernih tehnologija smanjiće se emisije CO2 te drugih zagađujućih supstanci, što će zaštititi zdravlje stanovništva i životnu sredinu i omogućiti Srbiji da ispuni klimatske i ekološke ciljeve i obaveze Srbije prema EU i međunarodnim konvencijama.

Istaknuto je da Republika Srbija mora da smanji zavisnost od uvoznih tehnologija za proizvodnju prljave energije iz fosilnih goriva, kao i da bi to moglo da se postigne tako što će se do 2050. godine potpuno ukloniti emisija ugljen dioksida iz proizvodnje električne energije i usaglasiti standardi iz ove oblasti sa Evropskom unijom. Navedeno je i da će usaglašavanje postojećih termocentrala sa standardima EU Srbiju u kratkom roku koštati preko 700 miliona evra investicija i preko 70 miliona evra svake godine za održavanje tih postrojenja (za oko 15 godina dodatnog života termo centrala to je oko milijardu evra). Ipak, to će samo smanjiti emisije u vazduhu, a neće ukloniti ogromno rasipanje energije, tj. neće dovesti do energetske stabilnosti i sigurnosti.

Na kraju saopštenja podržan je interes Kine da ulaže u energetski sektor Republike Srbije, ali je rečeno i da je potrebno razmotriti širi kontekst investicionih ulaganja.

Sandra Jovićević

foto: cekor.org