Čeka se eksproprijacija za vetropark kod Nikšića

Region

vetroparkIako je ugovor o zakupu zemljišta od države na kojem će se graditi vetropark „Krnovo“ potpisan još 2010. godine između Crne Gore i kompanije „Krnovo Green Energy“, investitor još uvek nije došao u posed eksproprijacije što onemogućava početak izgradnje ovog vetroparka.

U decembru 2013. godine napravljen je predlog dopune odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, ali je nedavno Ministarstvo ekonomije Crne Gore zatražilo dopunu elaborata na osnovu kojeg je ovaj predlog napravljen, što je dovelo do dodatnog odlaganja izgradnje vetroparka „Krnovo“.

Uskoro bi Vlada Crne Gore trebalo da utvrdi javni interes, a nakon objavljivanja ove odluke u Službenom listu pokrenuće se postupak kako bi investitor došao u posed eksproprijacije, a samim tim će se omogućiti i početak radova na izgradnji ove elektrane.

Inače, vlada Republike Crne Gore je u avgustu 2010. godine potpisala ugovor o izgradnji vetroparka „Krnovo“ kod Nikšića sa kompanijom „Krnovo Green Energy“ koju su osnovale japanska kompanija „Mitsubishi Heavy Industries“ i austrijska kompanija „Ivicom Consulting“.

Ovaj vetropark će imati instalisanu snagu od 50MW, s tim da se ona može proširiti na 72MW.

S.J.