Bugarska raspisuje tender za sanaciju i nadogradnju kaskadnog sistema hidroelektrana

Region

bugarska PAVECChairaBugarska nacionalna kompanija za proizvodnju i distribuciju električne energije „NEK“ (Natsionalna Elektricheska Kompania) raspisaće tri tendera za dodelu ugovora o sanaciji i nadogradnji kaskadnog sistema hidrolektrana „Belmeken – Sestrimo – Chaira”. Reč je investicijama vrednim 32 miliona evra za koje će sredstva obezbediti država, međunarodni investitori i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), odnosno fond KIDSF (Kozloduy International Decommissioning Support Fund) kojim ona upravlja.

Projekat sanacije obuhvata rehabilitaciju sistema pumpi na hidroelektranama „Chaira” i „Belmeken”, kao i potpunu reparaciju hidroelektrana „Sestrimo” i „Momina Klisura”. Pored toga, tenderi će biti raspisani i za pružanje konsultantskih usluga za upravljanje projektima, nabavku potrebne opreme, kao i nadzor i praćenje radova koji moraju biti u skladu sa ekološkim zahtevima Evropske unije, EBRD-a i nacionalnim propisima Bugarske.

Planirano je da nabavka i pripremni radovi otpočnu u aprilu 2014. godine, a početni rok za implementaciju i ispunjenje zahteva ugovora je 40 meseci.

Povezani sistem kaskada hidroelektrana „Belmeken – Sestrimo – Chaira” nalazi se na obroncima planine Rila na jugu Bugarske u čijem podnožju izvire reka Marica. Kaskadne hidroelektrane su smeštene od brane i rezervoara „Belmeken” na Rili, preko Krive reke i hidroelektrane „Sestrimo” na istočnim padinama planine i veštačkog jezera „Chaira” (oko 100 kilometara od Sofije), pa sve do završnog dela kaskade „Momina klisura” na reci Marici. Kaskade HE „Belmeken – Sestrimo – Chaira – Momina klisura” predstavljaju najveći takav energetski sistem u Bugarskoj, imaju proizvodni kapacitet od 1599MW što je 60% ukupne proizvodnje električne energije iz svih hidroelektrana u ovoj zemlji.

S.S.