Bugarska ponovo izvozi električnu energiju

Svet

Bugarsko ministarstvo energetike saopštilo je da će Bugarska od 9. februara 2017. godine početi sa izvozom električne energije.

Kako je navedeno, izvoz je bio prekinut 13. januara 2017. godine zbog velike domaće potrošnje zbog hladne zime.

Bugarski operater elektroprenosnog sistema ESO je objavio da su zalihe uglja i vode u akumulacijskim jezerima hidroelektrana dovoljne za domaću potrošnju i izvoz, budući da se ne očekuje da bi potrošnja mogla premašiti 7000 MWh.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević