Budućnost je svetla sa iskorišćenim hidropotencijalom Drine

Srbija | Region

drinaU organizaciji udruženja „Euro regija Drine“ i „Oxfam Italija“ održana je javna tribina „Hidroenergetski projekat Srednja Drina i njegov uticaj na životnu okolinu“ u Bratuncu krajem novembra ove godine, na kojoj su predstavljene dobre i loše strane izgradnje hidroelektrana na ovoj reci i istaknut značaj izgradnje hidroelektrane na njoj.

Tribini su prisustvovali predstavnici Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Zavoda za hidrotehniku iz Sarajeva, „Euro regije Drina“, ali i predstavnici lokalnih vlasti.

Gospodin Dejan Vučković, predstavnik Instituta „Jaroslav Černi“, izjavio je da su već rađena istraživanja o hidropotencijalu Drine, a ovaj Institut je već uradio i idejno rešenje o izgradnji hidrolektrana na srednjem toku reke Drine.

Stanovnici opština Ljubovija, Srebrenica i Bratunac ne podržavaju projekte hidroelektrana iz straha da bi mogli ostati bez svojih domova.

Predstavnici lokalnih vlasti su svesni da bi izgradnja hidroelektrana na Drini doprinela razvoju njihovih opština, ali su najavili da neće preduzimati ništa bez detaljnih analiza jer ne žele da se stanovnici koji žive pored samog toka isele.

Na tribini je zaključeno da neće doći do izgradnji hidroelektrana na srednjem toku reke Drine (od Zvornika do Bajine Bašte) u narednih nekoliko godina. Inače, u planu je bila izgradnja tri hidroelektrane na ovom toku, Dubrava, Tegare i Rogačica, a vrednost investicije se procenjuje na oko 800 miliona evra.

Udeo u ovom projektu imala bi Italija 51%, a ostalih 49% bi bilo podeljeno između Republike Srpske i Republike Srbije, koje slično tome uspešno sarađuju u radu hidroelektrane „Višegrad“ iz 1989. godine.

Inače, dosadašnje studije o hidropotencijalu reke Drine su pokazale da se može dobiti velika količina energije iz ovog vodotoka, da je potencijal sliva Drine vodeći u Evropi, te da proizvodnja električne energije sa hidroelektrana na ovom vodotoku može biti vrlo profitabilna.

Na sličnom skupu u novembru u na Pravnom fakultetu u Beogradu dr Aca Marković, predsetnik UO „Elektroprivrede Srbije“, izjavio je da je procenjeni neiskorišćeni hidropotencijal Drine 20 milijardi kwh električne energije godišnje i da je budućnost svetla ukoliko se, zajedničkim ulaganjem, iskoristi energetsko čudo kakva je Drina.

S.J.