Budući inženjeri elektrotehnike posetili izvore zelenih kilovata u Srbiji!

Foto: EP

U okviru praktične nastave na katedri za elektroenergetske sisteme, studenti Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda su 30. novembra i 1. decembra posetili hidroelektrane Đerdap 1 i Đerdap 2 i solarnu elektranu u Kladovu, instalisane snage 2 MW.

Hidroelektrana Đerdap je sistem od jedne branske i jedne rečno-protočne hidroelektrane, Đerdap 1 i Đerdap 2, koje su izgrađene na reci Dunav na izlasku iz Đerdapske klisure, na srpsko-rumunskoj granici, tako da pripada Srbiji i Rumuniji. U ukupnoj proizvodnji struje u Srbiji elektrane Đerdap učestvuju sa oko 20 odsto.

Studenti su tokom obilaska imali priliku da se upoznaju sa istorijom samih objekata, ali i burnom prošlošću područja u kojem su smeštene hidroelektrane dok je ono bilo pod vlašću Rimljana.

Vodiči su ih uputili u funkcionisanje složenih, višenamenskih postrojenja, te su na taj način teoriji, koju studenti uče na fakultetu, dali praktično utemeljenje. Proizvodni kapaciteti ovog ogranka Elektroprivrede Srbije ispunili su godišnji plan proizvodnje 56 dana pre završetka 2018.

Foto: EP

Jedna od prvih solarnih elektrana u našoj zemlji „Solaris 1“ nalazi se u selu Velesnica pored Kladova. Prvi zeleni kilovati sa ovog mesta ka našim domovima krenuli su krajem 2013, a preduzeće „Solaris Energy“ je naredne godine njene kapacitete od 999 kW proširio još jednim blokom jednake snage „Solaris 2“.

Elektrane „Solaris 1“ i „Solaris 2“ prostiru se na 4,5 hektara zemljišta, a 8464 solarna panela zauzimaju ukupnu površinu od 13600 kvadratnih metara.

Direktor preduzeća „Solaris Energy“ Miloš Kostić i inženjer Nikola Marković pružili su svojim budućim kolegama inženjerima uvid u prepreke sa kojima su se suočili u toku potrage za odgovarajućom lokacijom, projektovanja i postavke panela i samog rada solarnog parka. Sa svim izazovima su uspešno izlazili na kraj, pa i sa snegom koji je na dan posete studenata prekrio solarne ćelije i smanjio energetsku proizvodnju.

Foto: EP

„U Srbiji se godišnje proizvede samo 23 odsto električne energije iz obnovljivih izvora“, kazao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić na skupu „Energetika i klimatske promene“ u organizaciji Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU) održanom 26. novembra.

I voda i sunce igraju značajnu ulogu u energetskom snabdevanju naše države iz održivih resursa i doprinose cilju da do 2020. godine 27 odsto struje bude čistog porekla. Njihovi „saučesnici“ su i vetar, geotermalna energija i biomasa.

Jelena Kozbašić