Briga za orlove na Fruškoj gori

Vesti

Najkrupniji orao na Fruškoj gori je belorepan (Haliaeetus albicilla), vrsta koja se gnezdi u šumama, a lovi u Podunavlju ili na akumulacionim jezerima južnog pobrđa.

Foto: pixabay

Već 16 godina JP Nacionalni park Fruška gora tokom zimskih meseci organizuje zimsko hranjenje za nekrofagne vrste ptica.

Na hranilište osim brojnih belorepana dolaze i krstaši (Aquila heliaca), gavranovi (Corvus corax), ali i druge ptice.

Zahvaljujući radu hranilišta, obezbeđuje se dopunska ishrana u nepovoljnim periodima i smanjuje se rizik od trovanja.

Milisav Pajević