Brčko ima najniže cene transporta otpada u okruženju

Vesti | Region | Upravljanje otpadom

Vlada Brčko distrikta godišnje iz budžeta za čišćenje gradskih ulica, trgova i trotoara izdvoji oko 400.000 KM i još toliko za uređenje i održavanje zelenih površina na području Distrikta.

– Prioritet je centralna gradska zona koja se čisti svakodnevno, dok se u drugoj zoni grada čišćenje obavlja svaki drugi dan, u trećoj jednom sedmično, a u prigradskim naseljima jednom mesečno – rekao je za Blic Vinko Vidović, stručni saradnik u Odeljenju za javne poslove u Vladi Brčko distrikta.

Naime, poslovi čišćenja su u nadležnosti Službe za javnu higijenu Radne jedinice „Čistoća“ preduzeća „Komunalno Brčko“.

Ankica Franjić, rukovodilac ove Radne jedinice kaže da su do sada uspevali da izvršavaju obaveze što potvrđuju i u nadležnom Odeljenju za javne poslove, gde se utvrđuju prioriteti održavanja.

U „Čistoći“ smatraju da bi sa Vladom trebalo da reše i pitanje cene odvoza smeća koja je najniža u odnosu na mesta i gradove iz okruženja.

– Cena od 6,60 KM je zaista veoma niska i ista je i za gradsko i za seosko područje. Domaćinstva u susednoj opštini Čelić plaćaju odvoz smeća 8,60 KM, u Bijeljini je 12,50 KM – kaže Franjićeva.

Ona dodaje da uslugu odvoz smeća brčanska „Čistoća“ obavlja za 18.000 fizičkih i 1.600 pravnih lica. Napominje da se pranje ulica i trgova obavlja se pet puta godišnje u letnjim mesecima i do sada su brčanske ulice oprane četiri puta.

– U službama za javnu higijenu i upravljanje otpadom dnevno u dve smene radi 30 ljudi. Svakodnevno odvozimo smeće u centru grada, a u seoskim područjima dva puta sedmično. Imamo problema, posebno u ovom letnjem periodu, najviše sa odlganjem krupnog otpada. Najkritičniji nam je centar grada. Apelovali smo na građane, ali nema efekata pa se u julu i avgustu i po dva puta dnevno radi se pražnjenje kontejnera u gradu – kaža Franjićeva.

Photo-ilustration: Pixabay

Održavanje otežavaju i letnje bašte koje su zakrčile trgove i ulice u centru.

U Odeljenju za javne poslove i RJ „Čistoća“ se nadaju da će novi pravilnik o zauzimanju javnih površina objektima privremenog karaktera, čija je izrada u toku, rešiti ovo pitanje. U Odeljenju za prostorno planiranje su nam potvrdili da je nacrtom pravilnika koji bi Vlada mogla razmatrati u septembru predviđeno da zbog održavanja javnih površina nadležni organ može ukloniti letnje bašte.

U nadležnosti Službe za upravljanje otpadom „Čistoće“ je i gradska deponija koja je formirana pre 40 godina. Radi pokrivanja otpada i sprečavanja samozapaljenja, na deponiju je izvezeno oko četiri hiljade kubnih metara zemlje. Za nešto kvalitetnije rešavanje deponovanja smeća Vlada je izdvojila milion KM, ali se još uvek pouzdano ne zna na koji način će se ova sredstva utrošiti.

(izvor: Blic/Cvijeta Kovačević)