BRAVO: Studenti iz Niša konstruisali automat za reciklažu (FOTO) (VIDEO)

Vesti | Srbija | Upravljanje otpadom

Studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu su konstruisali i na sajmu nauke „Nauk nije bauk“ održanog u Nišu promovisali inovativni automat za odlaganje i reciklažu aluminijumske i plastične ambalaže (limenke i PET boce).

Automat ima mogućnost prihvata i presovanja PET boca i limenki, kapacitet spremišta je 2 x 20 kg, a automat prepoznaje ambalažu uz pomoć elektromagnetnog senzora, projektovanog na fakultetu. Automat je povezan sa pratećom moblinom aplikacijom koja beleži u korisnički profil korisnika broj predatih PET boca i limenki za reciklažu, piše portal Reciklaža.

Na osnovu prikupljenih podataka alikacija pravi rang listu korisnika i prikazuje broj prikupljenih poena, čime korišćenje automata postaje interesantan reciklažni turnir. Na taj način aplikacija pod nazivom Recycling Challenge omogućava da se evidentiraju i nagrade korisnici koji su predali najveće količine otpada, što je dodatni motiv zbog će se građani odlučiti na njeno korišćenje.

Osim sto omogućava evidenciju poena za predatu ambalažu i pregled tabele sa rezultatima, mobilna aplikacija daje pregled mape sa pozicijom kontejnera kao i uputstvo za korišćenje automata. Web aplikacija pored funkcionalnosti koje ima mobilna aplikacija omogućava i administriranje (dodavanje, brisanje) kontejnera, kao i pomoć za formiranje optimalnog puta prilikom pražnjenja kontejnera. Mobilna aplikacija je dostupna na ovom LINKU.

Prema rečima profesora Visoke škole strukovnih studija iz Niša, dr Slavimira Stošovića, ideja je da automati za reciklažu postanu deo serijske proizvodnje, panirano je da se u naredna tri meseca uradi unapređena verzija automata. Još uvek nije formirana cena po kojoj bi ga ponudili na tržištu jer su u toku pregovori sa kompanijama koje bi proizvodile mašinske delove. Za sada postoji jedan automat koji će biti u zgradi ove obrazovne ustanove, a serijska proizvodnja, zavisiće od finansija i mogućnosti saradnje sa kompanijama u oblasti zaštite životne sredine, kao i pomoći lokalne samouprave.

Projekat konstrukcije hardversko- softverskog rešenja za reciklažu limenki i plastičnih boca je realizovan u okviru projekta Zajednici zajedno, kompanije NIS, koja je obezbedila incijalna sredstva u vrednosti od 600.000 dinara za njegovo sprovođenje.