Bosna i Hercegovina od 2021. godine ukidaju subvencije za MHE

Vesti | Region

Foto-ilustracija: Unsplash (Dan Meyers)

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić održao je u utorak, u sedištu Vlade FBiH u Sarajevu, radni sastanak sa federalnom ministarkom ekologije i turizma Editom Đapo, federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem i federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinom Dedićem. Razgovarali su kratkoročnim merama i aktivnostima koje će se što pre doneti, a sve na osnovu ranijeg zaključka Parlamenta Federacije BiH o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana, kao i na osnovu zahteva predstavnika NVO-a iz Koalicije za zaštitu reka.

Dogovorena je izmena i dopuna nekoliko pravilnika. U resoru ekologije i turizma u toku su izmene Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju ekološku dozvolu i to na način da će ovo federalno ministarstvo preuzeti izdavanje ekoloških dozvola za kapacitet preko 150 kW.

Radi se i na Pravilniku o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocenu studija o proceni uticaja na okolinu u postupku izdavanja ekološke dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije. Ovim izmenama se definiše osnivanje posebnih komisija za ocenu studija uticaja na okolinu prilikom izgradnje pogona za proizvodnju hidroelektrične energije.

Foto-ilustracija: Unsplash (Juanma Clemente Alloza)

U izradi izmena pomenutih pravilnika učestvuju i predstavnici Koalicije za zaštitu reka.

Kad je u pitanju resor energije, rudarstva i industrije, između ostalog, od 1. januara 2021. godine neće se produžavati davanje podsticaja za male hidroelektrane, a sredstva predviđena za to preusmeriće se kao podsticaji drugim obnovljivim izvorima energije.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u skladu sa ranijim zaključkom Vlade FBiH krenulo u izmene Pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku koji će precizirati način merenja dozvoljenog protoka u kojem mala hidroelektrana može da radi.

Naime, cilj je da se ekološki prihvatljiv protok meri u realnom vremenu i IT sistemom automatski očitava u agencijama za vode kako bi agencije mogle reagovati u slučaju da mala hidroelektrana ne poštuje princip ekološki prihvaljivog protoka.

Takođe, istaknuto je da se instrumenti Kataloga kriterijuma o održivom razvoju ugrade u pravila o dodeli koncesija, a isto će biti preporučeno i drugim oblastima.

Foto-ilustracija: Unsplash (Jeffrey Workman)

Učesnici sastanka upoznati su i sa analizom koja, između ostalog, ukazuje da u ovoj godini nije izdata ni jedna energetska dozvola sa federalnog nivoa kako bi bila izgrađena mala hidroelektrana.

Prethodne tri godine izdavana je godišnje po jedna dozvola za ove svrhe, dok je u 2014. i 2015. godini izdato po 11 ovakvih dozvola, s tim da su dozvole u 2015. godini izdate pre dolaska aktuelnog saziva Vlade.

Tokom sastanka govorilo se i o dugoročnim merama u cilju spašavanja naših reka, među kojima je ustavna zaštita vode i prava na pitku vodu.

Na predstojećoj sednici Vlade FBiH očekuje se informacija o preduzetim merama i aktivnostima kao i one koje će uslediti, a vezano je za postupanje po pomenutom zaključku Parlamenta i zahteva Koalicije za zaštitu reka.

Izvor: Vlada BiH