Bolje upravljanje kvalitetom vazduha u Boru i Požarevcu

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Filip Radović, potpisao je Memorandum o saradnji sa upravom grada Bora s ciljem da se poveća broj mernih mesta u cilju boljeg upravljanja kvalitetom vazduha.

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Radović je rekao da i dalje postoje prekoračenja zagađujućih materija, pre svega sumpor-dioksida u vazduhu ali da upoređivanjem stanja pre izgradnje nove topionice, kada je na godišnjem nivou bilo i po deset puta više prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti sumpor dioksida nego poslednje tri godine, danas je to dramatično bolje.

Cilj je ići i korak dalje u smanjenju koncentracije polutanata, da se popravi i kvalitet vode u Borskoj reci, kvalitet zemljišta, kao i sistem upravljanja otpadom.

Grad Bor je u poslednje dve godine u budžetu predvideo više od četiri miliona dinara za ekologiju.

„Nama je najbitnije da kroz stručni rad Agencije, a naravno i stručne službe grada Bora u narednom periodu uradimo kompletan monitoring životne sredine u gradu Boru“, naglašava gradonačelnik Aleksandar Milikić, „da javno i transparentno, kao i do sada, te podatke prikažemo našim sugrađanima, i na taj način štitimo naše sugrađane, interese naših sugrađana.

Pre svega, u pitanju je zdravlje naših ljudi.“

Ulaganjem većih sredstava i saradnja sa stručnjacima iz Agencije za zaštitu životne sredine, veruju u Gradskoj upravi, kvalitet vazduha u gradu biće poboljšan već početkom naredne godine.

Memorandum o saradnji je potpisan i sa upravom grada Požarevca u cilju obezbeđivanja sredstava za uspostavljanje automatske merne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u urbanom delu grada.

Na taj način će obezbediti pouzdane inforomacije o stanju kvaliteta vazduha radi smanjenja aerozagađenja.

Milisav Pajević