Bolje snabdevanje vodom u Novom Pazaru

Srbija

Iz izveštaja Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ za 2017. godinu, prezentovanog na trinaestoj sednici Gradskog veća Novog Pazara vidljivo je da je snabdevanje vodom daleko bolje nego prethodnih godina.

Svedoci smo da nemamo problema sa snabdevanjem domaćinstava vodom, da je oskudica vode za piće ali i tehničku upotrebu daleka prošlost. Naravno da ima prostora za bolji rad preduzeća i rešavanje tekučih pitanja, čemu menadžment posvećuje izuzetnu pažnju. Gradsko veće je zadovoljno načinom na koji je JP poslovalo i rešavano određene poteškoće na terenu, naročito ako imamo u vidu zastarelost distributivne mreže. Rešavanje ovog segmenta, u cilju još bolje distribucije vode do građana nam je prioritet u narednom periodu, kazao je član Gradskog veća Gradimir Nedeljković, istakavši da će zamenom cevi na mreži JP „Vodovod i kanalizacija“ poboljšati distribuciju ali i smanjiti gubitke vode.

Na sednici Gradskog veća prezentovani su izveštaji o radu javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Novi Pazar, kao i izveštaji organizacionih jedinica Gradske uprave za izvorne i poverene poslove i Uprave za naplatu javnih prihoda.

izvor: novipazar.rs

Sandra Jovićević