Blokade za misije energetskih regulatora

Vesti | Svet

aaAgencija za saradnju energetskih regulatora (ACER) objavila je 2. juna Preporuku Evropskom parlamentu, Savetu Evrope i Evropskoj komisiji naglašavajući značaj očuvanja nezavisnosti nacionalnih regulatornih tela i samog ACER-a, prenosi Agencija za energetiku RS.

U dokumentu ACER posebno ukazuje da Evropska komisija mora da nastavi sa aktivnim nadgledanjem primene odredbi Trećeg energetskog paketa vezanih za ovlašćenja i autonomiju nacionalnih energetskih regulatora i, u slučaju potrebe, preduzme mere da obezbedi poštovanje njenih odredbi.

„Budžeti nacionalnih regulatora moraju biti određeni tako da obezbede potrebne resurse koji im omogućavaju da  ispune svoje zakonom predviđene obaveze, kako na nacionalnom, tako na evropskom nivou“, naglašava se u preporukama.

ACER takođe ističe da postupci predlaganja i imenovanja članova višeg rukovodstva nacionalnih regulatornih tela u sektoru energetike moraju biti transparentni, pošteni i organizovani tako da im garantuju sposobnost nezavisnog delovanja.

Kako prenosi ACER, Lord Mog, predsednik Odbora regulatora ACER, izjavio je da „za sve nacionalne regulatore, značaj nezavisnosti i – kako ova analiza pokazuje – dovoljnih (finansijskih i ljudskih) resursa i dalje ostaje stalni razlog zabrinutosti i ima nesumnjivo odlučujući uticaj na nacionalnom i EU nivou“.

www.aers.rs

Vesna Vukajlović