Blok A1 TENT A priključen na mrežu

Srbija

dsc_4550 f

PD TENT saopštilo je da je završen remont bloka A1 TE „Nikola Tesla A″ u Obrenovcu i da je blok priključen na mrežu.

Šef Službe mašinskog održavanja u TENT A gospodin Srđan Josipović izjavio je da je na kotlu zamenjen kompletni snop cevnog sistema međupregrejača 1 i 2,poboljšana je njegova zaptivnost u kritičnim zonama i ugrađeni su novi ventili sigurnosti na bubnju i parovodu sveže pare. Na turbini visokog pritiska zamenjeno je kućište stop-ventila.

U narednom periodu biće obavljeni standardni remonti na blokovima A2 i A5, saopšteno je iz TENT-a.

izvor: tent.rs

Sandra Jovićević