Blederija postaje zaštićeno područje

Ministarstvo zaštite životne sredine oglasilo je Javni uvid o nacrtu Uredbe o proglašenju i studiji zaštite spomenika prirode Blederija.

Područje Spomenika prirode „Blederija”, koje se predlaže za zaštitu, nalazi se na teritoriji opštine Kladovo ukupne površine 398.87 ha, od čega je 237.03 ha u privatnoj svojini i 161.84 ha u javno-državnoj svojini.

Nacrt uredbe o proglašenju Spomenika prirode „Blederija” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom, koje je na osnovu ovlašćenja iz čl 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 9 do 14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine od 26. februara do 17. marta 2018. godine.

Javna rasprava i prezentacija dokumenata o zaštiti biće održana u četvrtak, 15. marta 2018. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama opštine Kladovo.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević