BIOMASA SE ISPLATI: Osnovni koraci do izgradnje prvog biogasnog postrojenja

Vesti | Srbija | Biomasa

Foto-ilustracija: Pixabay

Svake godine pojačava se pritisak na energetski sistem, s obzirom na to da cena osnovnih energenata raste, a propisi u oblasti zaštite životne sredine se pooštravaju. Zato je Vlada odredila kao jedan od svojih strateških ciljeva da poveća proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kako bi se smanjila zavisnost naše zemlje od uvoza energenata i podigla energetska bezbednost.

U energetske svrhe može se takođe koristiti biomasa – biorazgradivi delovi nusproizvoda drvne industrije, otpad, ostaci biološkog porekla iz poljoprivredne proizvododnje – ali i biogorivo, dobijeno konvertovanjem biomase u tečno stanje, kao i biogas, dobijen razlaganjem različitog biološkog otpada u gasovito stanje.

Procenjuje se da resurs biomase u Srbiji iznosi 3,405 miliona tona naftnog ekvivalenta, a da biste stekli uvid o ukupnom potencijalu biomase navodimo da je udeo ovog izvora energije u ukupnom potencijalu obnovljivih izvora oko 61 odsto.

Samo poljoprivredne biomase ima oko 1,67 miliona tona naftnog ekvivalenta ali stepen njenog iskorišćenja nije veći od 2 odsto.

Photo – illustration: Pixabay

Kakve su pogodnosti korišćenja biomase za proizvodnju električne energije?

Proizvođači električne energije iz biomase u Srbiji, nakon sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, mogu računati na nekoliko ključnih pogodnosti:

– zagarantovana otkupna cena električne energije u zavisnosti od toga da li u svojiim postrojenjima koriste kao pogonsko gorivo biomasu, biogas, deponijski ili drugi gas.

– podsticajna otkupna cena proizvedene električne energije primenjuje se tokom trajanja ugovora o otkupu koji se potpisuje s rokom važenja od 12 godina, dok je period povraćaja investicije u rasponu od 7 do 9 godina.

– postoji slobodan kapacitet za elektrane na biomasu i biogas budući da nisu još iskorišćene propisane kvote a koje će važiti do 2020. godine

– olakšan postupak dostavljanja dokumenata u postupku ishodovanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole budući da je uveden sistem objedinjene procedure elektronskim putem.

Brojne prednosti pruža i sama instalacija CHP postrojenja (kogenerativno postrojenje sa jedinstvenim termodinamičkim procesom kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije) kao što su automatski i bezbedan rad i kontrola, niži pritisak u kotlu i mehanički stres turbine, visoki stepen efikasnosti turbine, miran rad, odsustvo potrebe za sistemom za prečišćavanje vode, veoma dug radni vek postrojenja i široki dijapazon primene CHP-a (drvna industrija, sušare, mlečna industrija, pivare, staklenici, prehrambena industrija).

* Osim raspoložive drvne mase, sadnjom šumskih vrsta moguće je dodatno povećati količinu ovog energenta. Zemljište koje nije više pogodno za poljoprivrednu proizvodnju ili nepošumljena područja predstavljaju idealne lokacije za energetske zasade.

Foto-ilustracija: Pixabay

Kako pravilno započeti pripremu za izgradnju postrojenja na biomasu?

Pre svega, budućem investitoru predstoji da odabere lokaciju za izgradnju postrojenja na biomasu ili biogas, uzimajući u obzir dostupnost i količine ovih sirovinskih potencijala, budući da to utiče na odluku o kapacitetu postrojenja.

Međutim, proveru odabrane lokacije i procenu ekonomičnosti prikupljanja i transporta biomase do budućeg postrojenja, kao i proračun isplativosti čitave investicije shodno električnoj iskoristivosti postrojenja, trebalo bi poveriti projektantskoj kući sa odgovarajućim iskustvom u ovoj oblasti. Na OVOM LINKU pročitajte šta je sve neophodno da preduzmete i koga da angažujete kako biste uspešno i brzo priveli kraju projekat izgradnje postrojenja na biomasu za proizvodnju električne energije.