Biomasa najisplativija za grejanje

Srbija | Biomasa

biomasa agropartner.rs

Upravnik farme svinja „Mišićevo“ u okolini Pančeva gospodin Todor Kovačević već nekoliko godina koristi biomasu za zagrevanje ove farme. On je u intervjuu za „eKapiju“ izjavio da je zadovoljan ovakvim načinom grejanja. Prema njegovim rečima, kotao na biomasu instaliran je pre oko pet godina, a kao energent se koristi žitna slama i kukuruzovina.

Grejanje na biomasu smanjuju troškove grejanja, a osim toga dobija se i topla voda kojom se zagrevaju objekti ili plastenici.

Prema podacima kompanije „Terming“, ako se farma svinja zagreva pomoću nafte potrebno je preko 16 miliona dinara godišnje, a ako je reč o gasu potrebno je preko 7 miliona dinara godišnje. Kada bi se za grejanje farme svinja koristila biomasa, godišnje bi bilo potrebno preko 700 hiljada dinara, što znači da bi se ovakav način grejanja isplatio već prve godine.

Sandra Jovićević

foto: agropartner.rs