Biogasna elektrana počinje uskoro proizvodnju

Region

biogBiogasna elektrana u Novom Selu kod Šamca za petnaestak dana trebalo bi da počne punu proizvodnju struje koja će u narednih 15 godina biti u mreži.

Načelnik Odeljenja za privredu opštine Šamac Milan Simić kaže da investitor do 2020. godine planira da  investira više od 15 miliona KM, dodavši da je polovina sredstava već uložena.

„Riječ je o koncesionaru koji je od opštine dobio na koncesiju 220 hektara zemljišta i koji je primjer maksimanog korištenja zemljišta, počev od prizvodnje stočne hrane, proizvodnje tovne junadi, preko proizvodnje stajnjaka do korištenja stajnjaka za proizvodnju električne energije“, rekao je Simić.

On kaže da je reč o zaokruženom ciklusu s ciljem maksimalnog korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svrhu proizvodnje stočne hrane i električne energije iz alternativnih izvora.

Vlasnik biogasne elektrane Goran Mitrović ističe da je reč o pogonu koji kao gorivo koristi biogas nastao truljenjem biljnih ostataka i biomase svih vrsta, dodavši da se na taj način rešava i problem stajnjaka.

„Elektrana će proizvoditi megavat struje koja će ići u mrežu, a megavat toplote biće korišten u sušarama koja će fermentisani stajnjak, sušiti i briketirati. To nudimo na tržištu za povrtlare, voćare, hortikulturu, cvjećare. Kvalitetan humus se u velikim količinama uvozi iz Holandije, a sada ćemo imati domaći“, rekao je Mitrović.

On ističe da će radovi na elektrani biti nastavljeni proširenjem farme, podizanjem sušare za sušenje stajnjaka i drugih biljnih ostataka, klaonice i staklenika.

„Investicija je završena, objekat je u upotrebi, završen je probni rad, isporučili smo prve količine električne energije u mrežu. Sada je završeno sertifikovanje objekta i za 15 dana očekujem da ćemo krenuti sa punom proizvodnjom struje koja će u narednih 15 godina biti u mreži. To je otprilike trećina potreba opštine Šamac“, rekao je Mitrović.

On je podsetio da u Novom Selu i Donjem Žabaru ima zaposlenih 100 radnika u svim radnim jedinicama i da će taj broj biti povećan.

Izvor: srna.rs

Vesna Vukajlović