Bio-Bridge inicijativa – mogućnost za dobijanje tehničke pomoći

Srbija | Održivi razvoj

U periodu od 26. do 28. februara 2018. godine u Minsku, Belorusija, Agencija za zaštitu životne sredine je učestvovala na regionalnom okruglom stolu za Bio-Bridge inicijativu za Centralnu i Istočnu Evropu, u organizaciji sekretarijata UN Konvencije o biološkom diverzitetu i državnog Instituta za genetiku i citologiju Nacionalne akademije nauka Belorusije.

Okrugli sto je imao za cilj da predstavi mogućnosti za naučnu i tehničku saradnju i transfer tehnologije u okviru konvencije i njenih protokola, da izgradi pratnerstvo, da istraži mogućnosti za dodatnu podršku od strane GEF (Global Environment Facility) fonda, zelenog klimatskog fonda (Green Climate Fund) i drugih organizacija.

Bio-Bridge inicijativa pruža mogućnosti za dobijanje tehničke pomoći zemljama u razvoju, kao i mogućnosti pružanja ove vrste pomoći. Mogućnost dobijanja tehničke pomoći je veća ukoliko aplicira više zemalja zajedno, a jedna od partner organizacija mora da bude iz razvijene zemlje.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević