ODGOVORNE KOMPANIJE, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Bilteni

Bilten_odgovorne_kompanije

Investicije u projekte životne sredine, a posebno u čiste, ekološki prihvatlјive tehnologije, predstavlјaju prioritete koji su prepoznati u strateškim dokumentima Republike Srbije, kao što su, Nacionalni program zaštite životne sredine i Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara. Kreiran- je podsticajnog ambijenta za realizaciju ovih projekata, bez obzira da li su to strane ili domaće investicije, predstavlјa jedan od klјučnih cilјeva Ministarstva.