EKO-ZDRAVLJE

Bilteni

Novi Magazin Energetskog portala posvetili smo važnoj temi o EKO-ZDRAVLJU koja nije dovoljno zastupljena u našoj javnosti za razliku od svetskih institucija i medija gde se gotovo svakodnevno iznose podaci i tumačenja o međusobnom uticaju ekologije i opšteg zdravlja.

Kako se u institucijama definiše koncept eko-zdravlja i sistemska briga o njemu predstavili smo kroz „dvougaoni” intervju sa predstavnicima ključnih ustanova Republike Srbije u ovoj oblasti – Institutom „Batut” i Agencijom za zaštitu životne sredine. Razgovarali smo i sa Pertijem Ikonenom, ambasadorom Finske – vodeće zemlje u svetu u oblasti razvoja zdravstvenih usluga i digitalne zdravstvene tehnologije, o tome kako održati ravnotežu između ekologije i zdravlja a da se pri tome ne ugrozi ekonomski rast.

Svedoci smo brojnih promena u životnoj sredini – od aerozagađenja, klimatskih promena do suša, poplava i drugih nepogoda – ali kao da to još nije uspelo da nas osvesti. Međutim, intervju sa dr Marijom Jevtić sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kao i podaci koje su iznele naše sagovornice iz nevladinih organizacija HEAL i Fractal, mogli bi da nam pomognu da uvidimo razmere posledica klimatskih promena na naše zdravlje pa da svi postanemo svesniji i odgovorniji prema životnoj okolini i sopstvenom zdravlju.

U ovom broju možete pročitati i kakve sve posledice globalno zagrevanje ima na poljoprivredu u Srbiji u intervjuu sa dr Anom Vuković, meteorologom sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Takođe, predstavili smo domet jedne od najuspešnijih domaćih kampanja za očuvanje životne okoline – „Ne prljaj, nemaš izgovor!” – koju SBB fondacija vodi od 2015. godine.

Tu su i tekstovi o obnovljivim izvorima energije, budući da je energetski zaokret neophodan za  doprinos smanjenju emisije materija štetnih po zdravlje i okolinu.

Verujemo će vam ova tema o eko-zdravlju biti veoma interesantna i da ćete, kao i mi dok smo stvarali ovaj broj, saznati obilje informacija o ekologiji i javnom zdravlju.