Bihać dobija reciklažno dvorište

Region | Upravljanje otpadom

news-2015-April-zgrada_JKP_Komrad_817280041

Fond za zaštitu životne sredine Bosne i Hercegovine odobrio je sredstva u iznosu od 50 hiljada KM za projekat upravljanja otpadom za JKP „Komrad“ iz Bihaća.

Direktor JKP „Komrad“ gospodin Hadis Jusić izjavio je da će ova sredstva biti utrošena za realizaciju projekta izgradnje reciklažnog dvorišta. Kako je dodao, ovo preduzeće će nabaviti mašinu za razvrstavanje reciklažnog otpada čime će za oko 30 odsto povećati količine razvrstanog otpada i smanjiti količine otpada koje se odlažu na deponije.

On je istakao i da je ovo preduzeće u toku prošle godine recikliralo oko 300 tona otpada.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević