BiH treba da se okrene hidroenergiji

Region | Hidro

Potpredsednik Privredne komore Federacije BiH gospodin Mirsad Jašarspahić izjavio je na sajmu

Foto-ilustracija: Pixabay

da je stanje u sektoru obnovljivih izvora energije zadovoljavajuće i istakao da BiH ima snažne hidropotencijale.

Ukazao je na činjenicu da hidroelektrane u oba entiteta čine 38 odsto kapaciteta za proizvodnju električne energije, što BiH stavlja u poziciju iznad Nemačke, ali i drugih zemalja Evropske unije, odnosno iznad zacrtanog proseka EU u 2030. godini. Dodao je da je Privredna komora FBiH jedina u komorskom sistemu BiH koja ima posebno udruženje obnovljivih izvora energije. Obnovljivi izvori energije su nešto što moramo maksimalno pratiti i koristiti ono što imamo u BiH kako bi se na ovaj način jačali domaća proizvodnja i energetski sektor generalno.

Gospodin Jašarspahić je naveo da svu strategiju energetskog sektora treba bazirati na jačanju postojećih elektroprivrednih kompanija, kako bi se zadržala stabilnost energetskog sektora. Istkao je i da bi se trebalo bazirati na hidropotencijalu jer postoji više od 1.000 MW neiskorišćenih kapaciteta hidropotencijala u BiH.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević