BiH može udvostručiti proizvodnju kada je reč o energetici

Region

news-2015-April-peter_Duffy_115523828

U Neumu u Bosni i Hercegovini 21. aprila 2016. godine počeo je Drugi energetski samit.

Direktor USAID-a u Bosni i Hercegovini gospodin Peter Duffy izjavio je da energetski sektor u Bosni i Hercegovini ima veliki potencijal da udvostruči proizvodnju i otvori veliki broj radnih mesta. On je istakao da nedostaje konsenzus koji bi ugovorio potrebne reforme u cilju ostvarivanja ovog potencijala. Podsetio je da su od Prvog energetskog samita do sada usvojeni akcioni planovi o obnovljivim izvorima energije i smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, kao i da su usklađene EU direktive, ali i stvorena povoljna klima za investicije.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine gospodin Mirko Šarović dodao je da je prošla godina bila uspešna kada je reč o energetici, ali i da se u narednom periodu mora raditi na zakonodavnom okviru u oblasti gasa i tržišta električne energije, akcionom planu o energetskoj efikasnosti i odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva.

Federalni ministar energetike, industrije i rudarstva gospodin Nermin Džindić istakao je da je Bosna i Hercegovina članica Evropske energetske zajednice, ali da nije ispunila sve postavljene obaveze.

Samit traje dva dana, a organizuju ga USAID i GIZ uz pokroviteljstvo Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju Federacije Bosne i Hercegovine i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

Sandra Jovićević

foto: energetika.ba