BiH dobila Zakon o energetskoj efikasnosti

nermin_dzindic02Sarajevo, 2. februara – Federalni ministar energije, industrije i rudarstva Nermin Džindić izjavio je za Fenu da će Zakon o energetskoj efikasnosti stupiti na snagu nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH, čime se ispunjava jedna od obaveza BiH kao potpisnice Ugovora o uspostavi Energetske zajednice.

To je danas omogućeno usvajanjem Zakona u Domu naroda Federalnog parlamenta. On je ranije odobren u Predstavničkom domu.

Zakon će, potvrdio je, rezultirati stvaranjem uslova za poboljšanje efikasnosti potrošnje energije u Federaciji BiH.

– Zakon transponuje zahteve iz tri direktive, koji će se u potpunosti implementirati kroz zakonske izmene – rekao je Džindić.

Uslovno rečeno, najvažnija direktiva odnosi se na energetsku efikasnost u krajnjoj potrošnji i energetske usluge, pa su u zakonu definisane mere kojim se obavezuje javni sektor kako bi postao nosilac aktivnosti energetske efikasnosti. Tačnije, biće primer svim ostalima na koji način će se implementirati obaveze u vezi s energetskom efikasnonočću. Ovaj zahtev se takođe odnosi na uvođenje kriterijuma energetske efikasnosti u postupke javne nabavke.

Jedna od direktiva EU vezana je za energetske  karakteristike zgrada, tako će se prilikom izgradnje zgrada, njihove prodaje ili iznajmljivanja, kako je propisano u zakonu, morati da osigura dostupnost sertifikata o energetskim svojstvima zgrade koji će vlasnik zgrade dati na uvid potencijalnim kupcima.

Sertifikacija zgrada takođe treba da uključi savete o tome kako poboljšati energetska svojstva zgrade. Energetske sertifikate moraju da izrađuju sertifikovane fizičke i pravne osobe. Tu se, kako kaže Džindić stanje mora popraviti, jer se još  nedovoljno energetska efikasnost izučava na visokoškolskim ustanovama u BiH.

Predviđeno je i da se uspostavi mehanizam za redovne inspekcije i ocene sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije, a za energetske subjekte u zakonu su propisane mere koje se odnose na ponudu energetskih usluga i drugih mera energetske efikasnosti krajnjim potrošačima energije.

Definisano je i donošenje jedinstvene metode za izračunavanje poboljšanja energetske efikasnosti koju je donela Evropska komisija.

– Značajna osobina investiranja u energetsku efikasnost je samootplativost investicija, to jest otplata investicije iz ušteda kroz manje račune za potrošenu energiju – naglasio je Džindić.

EBRD je osigurao i kreditnu liniju za održivu energiju za zapadni Balkan koja se plasira putem lokalnih banaka učesnica kompanijama koje odobravaju kreditna sredstva kompanijama i lokalnim samoupravama.

Samo kroz kreditnu liniju 2 u BiH je implementiran 31 projekt energetske efikasnosti, od čega 29 u Federaciji BiH. Od tih projekata 22 projekta se odnose na industriju šest na infrastrukturu, a tri na zgrade malih i srednjih preduzeća.

Ovakvi projekti direktno pokazuju kako i  na koji način energetska efikasnot utiče na održivi energetski i opšti razvoj.

Izvor: fena.ba

V.Vukajlović