BH Komitet učestvovao na 47. Međunarodnom veću za velike električne sisteme CIGRE

Vesti | Region

 

Foto: Federalno ministarstvo zaštite životne sredine i turizma

Federalna ministarka zaštite životne sredine i turizma Edita Đapo juče je u Sarajevu primila delegaciju BH Komiteta CIGRE, na čelu s predsednikom Edhemom Bičakčićem,  koji su je upoznali o odlukama 47. Međunarodnog veća za velike električne sisteme CIGRE, održanog u Parizu od 26. do 31. avgusta ove godine.

Jedna od tema zasedanja veća, na kojem je prisustvovalo više hiljada delegata i stručnjaka i više od 300 kompanija je „Budući održivi energetski sistem“, što je  podstaknuto potrebom ograničivanja globalnog zagrevanja na temperature „znatno ispod“ dva stepena Celzijusa.

U radu ovog skupa bosansko-hercegovački stručnjaci su prezentovali referat o primeni savremenih tehnoloških rešenja u povećanju pouzdanosti rada termoelektrane Kakanj.

Ministarka Đapo je prihvatila poziv da sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH učestvuje na Prvom  naučno-stručnom savetovanju BH K/O CIRED u Mostaru od  14. do 16. oktobra ove godine, na kojem će između ostalog biti predstavljen projekat „Snabdevanje toplotnom energijom iz TE Kakanj za područje do/i Sarajeva”.

Reč je o projektu kojeg vlasti do sada nisu prepoznale, a koji bi značio sigurno snabdevanje Sarajeva toplotnom energijom ali i zaštitu životne sredine i poboljšanje kvaliteta vazduha.

Prema rečima federalne ministarke veoma je važno da nauka i stručnjaci izvrše tehničku i ekonomsku analizu ovog projekta i daju smernice za budući rad na nastavku njegove realizacije, saopšteno je iz Federalnog ministarstva zaštite životne sredine i turizma BiH.

Milisav Pajević