Bez poskupljenja gasa tokom grejne sezone u Inđiji

Vesti | Goriva | Gas

Tokom grejne sezone Javno preduzeće za distribuciju gasa „Ingas“ u Inđiji neće povećavati cenu gasa za domaćinstva i privredu, jedna je od poruka sa prethodnog sastanka Sistema 48.

Iako je dobavljač JP „Srbijagas“ u prethodnom periodu podizao cenu, direktor „Ingasa“ Milan Končarević naveo je da je donesena odluka da se do kraja sezone ne ide sa povećanjem cene gasa.

Podizanjem cene gasa od strane dobavljača, „Ingasu“ je značajno opao profit ali rukovodstvo nije želelo da se taj teret prelije na domaćinstva.

Imajući u vidu da inđijsko javno preduzeće ima rok sedam dana da plati račun dobavljaču, nadležni apeluju na potrošače da redovno izmiruju svoje obaveze kako bi snabdevanje gasom tokom zimske grejne sezone bilo redovno.

Inače, trenutna potraživanja prema „Ingasu“ iznose preko 60 miliona dinara koja se mogu platiti putem reprograma na nekoliko meseci.

Milisav Pajević