Bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti hidrotermalnih resursa i mineralnih sirovina u Vojvodini

Srbija

hidrotermalni resursiU Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine 24. decembra sklopljeni su ugovori sa licima koja su odabrana na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti geotermalnih resursa i za sufinansiranje projekata u oblasti mineralnih sirovina.

Više od 25 miliona dinara dodeljeno je za efektivnije korišćenje geotermalnih resursa, dok je 10 miliona dinara izdvojeno za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih geotermalnih resursa završen je 16. decembra ove godine, a predviđeno je da se bespovratna finansijska sredstva mogu koristiti za sufinansiranje projekata u oblasti hidrotermalnih voda, u šta spada proizvodnja električne energije, proizvodnja toplotne energije, korišćenje idrotermalnih voda za poljoprivredu, industriju ili rekreaciju.

Sredstva koja su dodeljena za realizaciju projekata u oblasti mineralnih sirovina pre svega su namenjena za uvođenje novih ekoloških tehnologija, korišćenje sekundarnih sirovina i otpada, poboljšanje energetske efikasnosti, smanjenje potrošnje energije.

Ovim merama očekuje se znatno smanjenje emisije štetnih gasova, kao i potrošnje energije, a samim tim doprinosi očuvanju životne sredine.

S.J.