Bespovratna finansijska pomoć za opštine kroz program EU Exchange 4

Srbija | Upravljanje otpadom

eu echangeU okviru programa EU Exchange 4, 29. januara ove godine u Beogradu potpisani su ugovori o dodeli bespovratne finansijske pomoći u okviru grant šeme sa 27 opština u sledećim oblastima: Upravljanje otpadom, Upravljanje imovinom, Poljoprivredna poslovna saradnja i Usluga socijalne zaštite za stara lica.

Opštine koje su dobile bespovratnu finansijsku pomoć u oblasti Upravljanje otpadom su Čačak, Bogatić, Bajina Bašta, Užice, Surdulica, Babušnica i Sremska Mitrovica.

Opština Bogatić dobila je oko 152 hiljade evra za „Unapređenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatić i Vladimirci“. U okviru Exchange 4 programa ova opština će unaprediti rad Javnog komunalnog preduzeća i izradu akcionog plana opštine što će omogućiti efikasnije upravljanje otpadom kao i razvijanje akcionog plana koji će biti usklađen sa postojećom Strategijom lokalnog održivog razvoja ove opštine.

Opština Bajina Bašta dobila je oko 146 hiljada evra za projekat „Bez smetlišta!“. Ovaj projekat će se spovoditi u saradnji sa opštinom Sjenica, a opština Bajina Bašta će dobijena sredstva iskoristiti za sanaciju deponije Crvici, kao i primarnu selekciju otpada. Postojeća deponija će biti premeštena na drugu lokaciju, a oko 4 hiljade domaćinstava dobiće džakove za odvajanje biološkog i čvrstog otpada. Takođe, dobijeni novac će se iskoristiti i za nabavku dva traktora za odnošenje otpada, kao i za izradu lokalnog ekološkog plana.

Grad Užice dobio je oko 134 hiljada evra za projekat „Otpad nije smeće!“ koji će se sprovoditi u saradnji sa opštinom Čajetina. Ovaj projekat bi trebalo da doprinese efikasnijem korišćenju postojeće deponije „Duboko“, ali i smanjenju postojećeg neiskorišćenog otpada. Osim toga, uspostaviće se tehnički kapaciteti za korišćenje biomase, a proizvodiće se i kompost. Opština Čajetina će ovim projektom dobiti 85 kontejnera gde će se odlagati selektovan otpad.

Opština Babušnica dobila je oko 142 hiljade evra za projekat „Čista okolina za bolji život“, a korisnik ovog projekta će biti i opština Dimitrovgrad. Ovim projektom opština Babušnica bi trebalo da dobije oko 20 kontejnera u kojima će se odlagati čvrsti komunalni otpad. Početkom februara počeće realizacija ovog projekta.

Grad Sremska Mitrovica dobio je oko 138 hiljada evra za regionalnu deponiju „Srem-Mačva“. Podsetimo, projekat izgradnje ove deponije zajednički je poduhvat gradova Sremska Mitrovica i Šabac. U pvoj fazi izgrađena je sanitarna deponija „Jarak“ sa pratećom infrastrukturom i trafo stanicom, dok je u drugoj fazi planirana izgradnja postrojenja za separaciju otpada. Ova deponija je 30. januara ove godine dobila probnu jednogodišnju dozvolu za rad.

U okviru ovog programa opština Čačak dobila je oko 162 hiljade evra za „Razvoj primarne selekcije otpada na teritoriji Moravičkog regiona“, dok je opština Surdulica dobila oko 127 hiljada evra za projekat „Ne bacajte otpad“ koji će realizovati u saradnji sa opštinom Vladičin Han.

Program Evropske unije Exchange 4 nastavak je prethodnih programa (Exchange 1, Exchange 2, Exchange 3) koji su sprovođeni od oktobra 2004. godine u Republici Srbiji. Njegov cilj je da unapređenjem administrativnih kapaciteta i efikasnosti lokalnih samouprava doprinese procesu strateških promena na lokalnom nivou. Program Exchange 4 će trajati od februara ove godine do februara 2015. godine. Ukupna vrednost programa iznosi oko 5,8 miliona evra, a preko 80 opština će biti direktno podržano ovim programom.

S.J.