Besplatno odnošenje kabastog otpada tokom vikenda u Beogradu

Srbija | Upravljanje otpadom

1757940_1649990_kabasti_otpad__s

Grad Beograd saopštio je da će ekipe JKP „Gradska čistoća“ tokom predstojećeg vikenda 7. i 8. maja 2016. godine besplatno odnositi kabasti otpad sa beogradskih ulica.

Navedeno je da građani mogu ostaviti kabasti otpad pored kontejnera odakle će ih ekipe JKP „Gradska čistoća“ ukloniti. Prioritet će imati sugrađani koji imaju veće količine kabastog otpada, a o čemu mogu obavestiti službe JKP „Gradska čistoća“.

Inače se odnošenje kabastog otpada naplaćuje po kubnom metru i broju utrošenih sati, ali je odnošenje besplatno svakog prvog vikenda u mesecu.

Sandra Jovićević

foto: beograd.rs