Beretek i Norinco zainteresovane da grade HE

Region | Hidro

moracaTurska kompanija Beretek i kineska Norinco, ozbiljno su zainteresovane da grade sistem kaskadnih hidroelektrana na Morači. U godišnjem izveštaju o radu Ministarstva ekonomije, navodi se da je kineska kompanija već dostavila Vladi Tehnički dokument o gradnji, a da se očekuje da će to uskoro uraditi i turska kompanija. Prema postojećoj tehničkoj dokumentaciji EPCG, sistem hidroelektrana na Morači obuhvata četiri elektrane: HE Andrijevo, HE Raslovići, HE Milunovići i HE Zlatica, ukupne instalisane snage 238 MW i procenjene prosečne godišnje proizvodnje 694 GWh.

Tender za gradnju elektrana na Morači je bio raspisan pre pet godina ali nije bilo ponuda. “S obzirom da u roku za dostavljanje ponuda (30.09.2011. godine) ni jedan kvalifikovani ponuđač nije dostavio ponudu, Vlada Crne Gore je 10.11.2011. godine proglasila tenderski postupak neuspelim. Nakon toga, kroz saradnju Ministarstva ekonomije i EPCG realizovane su određene aktivnosti. Na sastanku Ministarstva ekonomije i EPCG, održanom 20.12.2013. godine, dogovoreno je da će EPCG predati dokumentaciju svog Tehničkog rešenja za HE na Morači, a da će do kraja januara 2014. godine „uraditi analizu svojih mogućnosti za izgradnju HE na Morači prema tehničkom rešenju koje smatra optimalnim, uz direktnu dodelu koncesije, sa definisanim obavezama EPCG i Vlade Crne Gore“.

Ministarstvo ekonomije i EPCG su 24.01.2014. godine potpisali Ugovor o čuvanju poslovne tajne, kojim je takođe precizirano da se dokumentacija Tehničkog rešenja može koristiti isključivo za inoviranje i dopunu Detaljnog prostornog plana i Strateške procene uticaja na životnu sredinu za HE na Morači na kojima radi Ministartsvo održivog razvoja i turizma, te da se ne može davati trećim licima. Nakon potpisivanja Ugovora, EPCG je Ministarstvu ekonomije predala dokumentaciju Tehničkog rešenja, koji pod naslovom „Tehnička ponuda“ nosi datum 30.09.2011. godine. Na sastanku Ministarstva ekonomije i EPCG, održanom 20.12.2013. godine, dogovoreno je da će EPCG predati dokumentaciju svog Tehničkog rešenja za HE na Morači, a da će do kraja januara 2014. godine „uraditi analizu svojih mogućnosti za izgradnju HE na Morači prema tehničkom rešenju koje smatra optimalnim, uz direktnu dodelu koncesije, sa definisanim obavezama EPCG i Vlade Crne Gore“, navodi se u godišnjem izveštaju.

U međuvremenu, predstavnici Ministarstva ekonomije su obavili razgovore sa više potencijalnih investitora iz Italije, Turske, Azerbejdžana i Kine u vezi dostavljanja njihove ponude za izgradnju HE na Morači. “Kao rezultat toga, Vlada Crne Gore je u toku 2015. godine usvojila predloge Memoranduma o razumijevanja o saradnji u 19 oblasti hidro energije sa akcentom na HE na reci Morači i reci Komarnici sa kompanijama Norinco International, Bereket Enerji i Sinohydro. Takođe je usvojen Memorandum o razumijevanju između Vlada Crne Gore, Turske i Slovenije. U tu svrhu, svima njima dostavljena je odgovarajuća dokumentacija za HE na Morači, a od kineske kompanije Norinco smo dobili Tehnički dokument za projekat HE na Morači. Uskoro se očekuje i dostavljanje Tehničkog dokumenta od strane turske kompanije Beretek Enerji”, zaključuje se u izveštaju.

Vesna Vukajlović

http://www.elektroenergetika.info