Beograd raspisao poziv za dostavljanje pisma zainteresovanosti za javno-privatno partnerstvo za upravljanje otpadom

Srbija | Održivi razvoj

deponija pressonline.rs

Grad Beograd raspisao je 9. januara 2015. godine poziv za dostavljanje pisma zainteresovanosti za javno-privatno partnerstvo za usluge tretmana i odlaganja otpada.

Odlučeno je da će biti izgrađen kompleks postrojenja za tretman i odlaganje otpada, pri čemu će privatni partner biti izabran putem javnog tendera za ulazak u dugoročni sporazum sa gradom za projektovanje, izgradnju, finansiranje, upravljanje i predaju na dalje korišćenje postrojenja, navedeno je na sajtu grada Beograda.

Zaintresovane strane koje imaju nameru da dostave pismo zainteresovanosti moraju imati dokazano iskustvo u projektovanju, finansiranju, izgradnji i upravljanju postrojenjima za integrisano upravljanje otpadom, sa kapacitetom za tretiranje najmanje 1000 tona otpada dnevno i postojećim i novim postrojenjima za tretman i odlaganje otpada sa preradom otpadnih voda i korišćenjem deponijskog gasa.

Grad Beograd je najavio i da će 2015. godine biti raspisan tender za izbor privatnog partnera, a dostavljenje pisma o namerama neće biti obavezujuće za učešće na tenderu.

Sandra Jovićević

foto: pressonline.rs