Beograd dobio Pravnu kliniku za ekološko pravo

Srbija

ekolosko pravo eko minpolj

U ponedeljak 16. novembra 2015. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu otvorena je Pravna klinika za ekološko pravo.

Državni sekretar ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Stana Božović ovom prilikom je izjavila da je napredak Republike Srbije za Poglavlje 27 ocenjen pozitivno. Kako je navela, Evropska komisija je konstatovala da je napredak napravljen u oblasti klimatskih promena usvajanjem Nacionalnog plana za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, rešavanju problema infrastrukturnih projekata, dok nije bilo značajnijih izmena i dopuna zakona koji se odnose na zaštitu životne sredine. Ona je istakla da u Poglavlju 27 postoji preko 700 pravnih akata koje bi trebalo transponovati i primeniti, kao i da je transpozicija direktiva od izuzetnog značaja za implementaciju ostalih direktiva iz oblasti zaštite životne sredine.

Gospođa Božović je istakla da je resorno ministarstvo u 2015. godini pripremilo i predalo u dalju proceduru Predlog zakona o zaštiti zemljišta, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i Nacrt zakona o potvrđivanju Nagoja protokola o pristupu genetičkim resursima.

Šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji gospođa Tanja Miščević izjavila je da bi zaštitu životne sredine i uvođenje ekoloških standarda prava trebalo posmatrati kao potencijal razvoja Srbije. Ona je dodala da je ekološko pravo komplikovana grana prava koja se stalno razvija.

Dekan Pravnog fakulteta u Beogradu gospodin Sima Avramović istakao je da je ekološko pravo relativno nova disciplina, a zahvalio je na njenoj popularizaciji.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs