Beograd dobija 30 reciklažnih ostrva

Srbija | Upravljanje otpadom

1617011_Goran_Vesic beograd.rs

Menadžer grada Beograda gospodin Goran Vesić izjavio je da će u Beogradu 10. marta 2016. godine biti postavljeno 30 reciklažnih ostrva.

Kako je istakao, po 10 reciklažnih ostrva će biti postavljeno u opštinama Savski venac, Vračar i Stari grad. Naveo je da će reciklažna ostrva činiti po tri posebno dizajnirana nadzemna kontejnera u kojima će građani moći da odlažu staklo, plastiku, papir i metal. Dodao je da će do kraja 2016. godine biti postavljena reciklažna ostrva i u drugim opštinama Beograda.

Gospodin Vesić je podsetio i da grad Beograd vodi računa o zaštiti životne sredine, kao i da bi trebalo da se sprovode svi zakoni koji se odnose na zaštitu životne sredine, ali i zakoni koji obezbeđuju razvoj reciklažne industrije. Dodao je da je JKP „Gradska čistoća“ proteklih meseci postavila kontejnere za prikupljanje staklene ambalaže u saradnji sa „Sekopakom“, kao i da će nakon završetka procesa javno-privatnog partnerstva za deponiju „Vinča“, beogradsko komunalno preduzeće morati više da se fokusira na separaciju otpada kako bi tako separatisan otpad mogao da bude odložen na deponiju „Vinča“.

Sandra Jovićević

foto: beograd.rs