Beloglavi supovi ponovo lete nad Pešterskim poljem

Vesti | Srbija

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

U Specijalnom rezervatu prirode “Peštersko polje” nastanili su se beloglavi supovi i to u blizini lokaliteta Krnja Jela i vrh Trojan, gde je formirano hranilište za nekrofagne vrste životinja.

Hranilište je izgrađeno u skladu sa uslovima zaštite prirode Zavoda za zaštitu prirode Srbije i svim standardima za ovakvu vrstu objekata i počelo je sa radom početkom 2020. godine. Sa početkom rada hranilišta primećena su jata beloglavih supova (Gyps fulvus) čija se brojnost kretala od 30 do 180 jedinki, kao i da oko 50-ak jedinki beloglavih supova noći u šumi u blizini hranilišta i stenama neposredno ispod vrha Trojan.

“Uspešan rad hranilišta i širenje prostora na kojima obitava beloglavi sup rezultat je dobre prakse i saradnje Zavoda i upravljača, a pre svega, čuvara prirode na terenu”, istakao je direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije mr Aleksandar Dragišić.

On podseća da je rad hranilišta u SRP “Peštersko polje” rezultat višegodišnjeg spoja i rada stručnjaka, upravljača i svih zaštitara prirode na uspostavljanju nacionalne mreže hranilišta za nekrofagne vrste životinja koja je deo Balkanske mreže hranilišta, čime se omogućava neometano kretanje i širenje populacije ovih ugroženih vrsta na celom Balkanskom poluostrvu i šire u Evropi.

U granicama zaštićenih područja nalazi se mreža hranilišta i to u Specijalnim rezervatima prirode “Uvac“, “Klisura reke Mileševke“, “Klisura reke Trešnjice“, i sada “Peštersko polje“, a u planu je i mesto u Parku prirode “Stara planina“.

Hranilište na Pešterskom polju je ograđeno, ima objekat za fotografisanje i posmatranje životinjskih vrsta uz stalni video nadzor. Upravljač zaštićenog područja – Turistička organizacija Sjenice vodi evidenciju o prisustvu vrsta i obezbeđivanju i iznošenju hrane. Pored beloglavih supova, hranilište posećuju gavran (Corvus corax) i vetruška (Falco tinnunculus), a od krupnih zveri zabeležen je vuk (Canis lupus).

Foto-ilustracija: Unsplash (Anton Petrov)

Turistička organizacija Sjenica, kao upravljač rezervata, od februara 2020. do trenutka stručnog nadzora koje je obavio Zavod za zaštitu prirode Srbije u drugoj polovini oktobra, je organizovala iznošenje oko 23 tone hrane, čime je ujedno smanjeno nekontrolisano odlaganje uginulih životinja na širem području.

Uginule životinje se, u saradnji sa lokalnom zajednicom, dovoze sa područja Pešterske visoravni i šire okoline. Takođe, planira se postavljanje rampe na prilaznom putu ka hranilištu koje je ograđeno drvenom ogradom i izgradnja pojilišta za životinje u okviru hranilišta, u skladu sa instrukcijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

U odnosu na propisane režime zaštite i dozvoljene aktivnosti, posete novoizgrađenom objektu za posmatranje životinja su ograničene, i to prevashodno u naučno-istraživačke i edukativne svrhe, uz obavezno prethodno prijavljivanje upravljaču. Osnovni cilj ovako koncipiranih poseta jeste dobijanje novih podataka koji će biti iskorišćeni za poboljšanje statusa ugroženih vrsta na ovom području i u promotivne svrhe, sa ukazivanjem značaja sprovođenja aktivnih mera njihove zaštite.

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije