Beč započinje do sada najveću solarnu inicijativu

Foto: © David Bohmannn

Grad Beč je sebi postavio cilj da do 2040. godine bude ugljen-dioksid neutralan što je dogovorila i nova koaliciona vlada kao deo svog programa.

Najznačajnije aktivnosti za postizanje tog cilja biće energetska tranzicija i razvoj obnovljivih izvora energije.

Do 2025. godine snaga svih solarnih postrojenja u Beču treba da se poveća sa aktuelnih 50 na 250 MWp (megavat-pika), a do 2030. godine na 800 MWp.

U tu svrhu je potrebno obezbediti solarne panele površine od 90 do 100 fudbalskih terena godišnje.

Procedura za odobravanje fotonaponskih postrojenja je pojednostavljena, a sredstva za podsticanje postrojenja povećana su sa jednog na tri miliona evra godišnje.

Grad će se fokusirati na postavljanje panela na površinama kao što su krovovi, fasade, parking mesta, deponije i područja elektrana, ostaci infrastrukturnih objekata kao što su zidovi za zaštitu od buke, fabrike i škole.

Prednost će imati mesta koja nisu pristupačna i dostupna javnosti.

„Cilj je da do kraja našeg mandata svake godine izgradimo onoliko solarnih postrojenja koliko je izgrađeno u poslednjih 15 godina. Želimo da Beč postane uzor u oblasti solarne energije“, izjavio je Jirgen Černohorski član gradskog veća zadužen za klimu.

Izvor: Eurocomm-PR