Beč: semafori sa specijalnim senzorima za praćenje vremenskih prilika i životne sredine

Vesti | Svet | Održivi razvoj

Foto: MA 33

Grad Beč i Centralni zavod za meteorologiju i geodinamiku u Beču (ZAMG) tokom narednih godina opremiće 1.200 semafora sa oko 10.000 senzora za praćenje vremenskih prilika i životne sredine. Zahvaljujući analizi „Big Data Analytics“ podaci će se koristiti u brojne svrhe.

Ekstremni vremenski uslovi a pre svega dugi toplotni talasi predstavljaju veliki izazov za gradove. Tako na primer, na osnovu prikupljenih podataka mogu se otkriti urbana ostrva toplote ili se kroz inteligentno upravljanje saobraćajnim tokovima može poboljšati kvalitet vazduha u gradu, jer se kočenjem i ubrzavanjem oslobađa znatno više štetnih materija nego kada saobraćaj teče. „Semafori su idealno mesto da se u gradovima postavi visoko kvalitetna, gusta merna mreža za vremenske prilike i životnu sredinu“, kaže rukovodilac odeljenja za informacione i komunikacione tehnologije u bečkom zavodu ZAMG, Ginter Čabušnig. Semafori se neprekidno napajaju električnom energijom i imaju vezu sa internetom a nalaze se direktno u životnom prostoru ljudi.

Foto: Kromus/PID

Cilj je da svi semafori u Beču budu opremljeni visoko kvalitetnim senzorima, čiji podaci se odmah mogu širiti onlajn putem. U prvoj fazi najpre će biti postavljeni senzori za merenje temperature i vlažnosti vazduha a kasnije će se meriti azot-monoksid, sumpor-dioksid i buka. Sistem je održiv i tako osmišljen da svaka vrsta senzora može da se priključi. Merenja će dnevno isporučivati velike količine podataka na osnovu kojih će se donositi zaključci, prepoznavati određeni obrasci i koristiti u praktičnoj primeni.

Cvijeta Radović