Beč je upotrebom plastike za višekratnu upotrebu uštedeo 134 tone otpada

Foto-ilustracija: Unsplash (Kevin Lehtla)

U austrijskoj prestonici je od 2005. godine do danas iskorišćeno 15,5 miliona čaša za višekratnu upotrebu. Kad bi se sve te čaše složile jedna u drugu, prekrile bi udaljenost od 77,5 kilometara. Njihovom je upotrebom dosad ušteđeno ukupno 134 tone otpada i 1.210 tona ugljen-dioksida, što odgovara zapremini od 45 kamiona za odvoz otpada i 203 balona na vruć vazduh. Uz moto „Vratiću se!“ („I’ll be back!“) svaka čaša se može upotrebiti i do 150 puta!

U Beču su već 9 godina na snazi stroge zakonske odredbe za sve organizatore događanja. Njima su, između ostalog, propisani koncepti za upravljanje otpadom, njegovo odvojeno sakupljanje, kao i upotreba višekratne ambalaže. Pritom se u obzir uzima i broj ljudi koji će se okupiti na određenom događaju.

Članica bečke uprave za životnu sredinu, Uli Sima naglasila je da upotreba višekratnih čaša značajno doprinosi zaštiti klime i čistoći u gradu. Upravo je na njenu inicijativu pre 15 godina pokrenut bečki sistem za unajmljivanje posuđa za višekratnu upotrebu, čime su jednokratne čaše zamenjene višekratnim. Za njih se plaća kaucija, a nakon korišćenja se odvoze i peru za ponovnu upotrebu. Mogućnosti njihove primene su brojne, od manjih događanja u vrtićima, školama i fakultetima do većih organizovanih na otvorenom, a zanimljivo je da su se upotrebljavale i na „Evroviziji“ kada je 2015. održana u Beču.

Osim što ova „zelena“ opcija pogoduje zaštiti okoline, za organizatore je često i povoljnija od zbrinjavanja jednokratnih plastičnih čaša jer im je za pranje višekratnih već pokrivena četvrtina troškova. Osim toga, iskustvo je pokazalo da ove izrazito kvalitetne čaše privlače i svojim izgledom i donose veće prihode od prodaje pića.

Uz ovu inicijativu Grad Beč podržava i pilot-projekt višekratnih šolji za kafu za poneti u kojem već učestvuje 100 partnerskih preduzeća. Od prošlog leta u opticaj je stavljeno preko 250.000, čime je dosad ušteđeno čak 5 tona otpada.

Izvor: Zagreb Eurocom-PR