Bakterija kao izvor održive energije

Svet

eserihija koli

Istraživači sa Imperijal koledža u Londonu našli su način da iz crevne bakterije ešerihije koli generišu gas propan koji bi mogao da posluži kao gorivo za vozila budućnosti.

Pomoću ešerihije koli naučnici su uspeli da prekinu biloški proces koji pretvara masne kiseline u ćelijske membrane uz pomoć nove varijante enzima thioesterase koji posebno cilja masne kiseline i oslobađa ih prirodnog procesa. Zatim su iskoristili enzim CAR koji pretvara buternu kiselinu u butiraldehid, a zatim dodali novootkriveni enzim ADO koji prirodno stvara ugljenovodonik kako bi na kraju nastao propan.

Krajnji cilj naučnika je da ubace ovaj sistem u bakterije koje koriste fotosintezu, kako bi se jednog dana solarna energija konvertovala u hemijsko gorivo.

Gospodin dr Patrik Džons (Patrik Jones) sa Odeljenja za prirodne nauke londonskog koledža Imperijal izjavio je da su do sada proizveli male količine ovog gasa, ali da je moguće odmah ga koristiti kao gorivo. On je istakao da imaju u planu da razviju održivu proizvodnju fosilnih goriva koja bi jednog dana u potpunosti zamenili fosilna goriva.

Sandra Jovićević

foto:yumama.com