Automatski reklozeri nove generacije – Jedinstvena zaštita srednjenaponskih mreža

Predstavljamo

email-bannerTeleGroup kao ekskluzivni distributer automatskih reklozera australijskog brenda NOJA Power, regionalnom tržištu obezbeđuje uređaje jedinstvene u klasi po pitanju visoke pouzdanosti prenosnih i distributivnih mreža i krajnje efikasne lokalizacije kvarova na mreži.

Šta je srednjenaponski automatski reklozer i čemu služi?

Pre svega potrebno je objasniti nivoe napona na kojima se ugrađuje automatski reklozer. Srednji napon koriste industrije direktno i „mali“ potrošači (stanovništvo) indirektno posle transformacije na 0,4kV naponski nivo. Dakle, električna energija koju isporučuju prenosne i distributivne kompanije svuda u svetu se kreće od 10-35 kV. Tu električnu energiju je potrebno bezbedno transportovati i imati određene punktove merenja mnogih važnih karakteristika kao i dvosmernu komunikaciju. Glavna uloga automatskog reklozera je da u slučaju kvara na mreži, što prouzrokuje zastoj u isporuci energije do potrošača, na najefikasniji način uz minimalno potrebno vreme detektuje tačku kvara i obezbedi napajanje potrošača koji su ostali bez električne energije. Jedna prenosna i distributivna kompanija, da bi neometano i apsolutno kontrolisano vršila svoje usluge, zadovoljavajući potrebe potrošača, potrebno je da u svojim sistemima koristi napredna rešenja kakav je automatski reklozer. U našem slučaju OSM NOJA POWER Automatski reklozer

U današnje vreme put energije nije isključivo od jednog izvora (proizvodnja energije) do potrošača, već sve više i sami potrošači postaju izvori energije (mini centrale, hidro, solarne, vetro itd…) koju plasiraju na tržište putem distributivne mreže. U tom smislu se upotreba reklozera značajno povećava što između ostalog pokazuje i svetska statistika ulaganja u srednjaenaponske mreže u poslednjih 5 god. Eksponencijalni rast je samo slika onoga što je neminovnost, a svakom rastu treba kontrola, upravlanje i sigurnost što neminovno daju NOJA Power automatski reklozeri.

Zašto NOJA Power automatski reklozer?

reklozeriPored svih očiglednih prednosti, tehnička preimućstva nad sličnim proizvodima u klasi su prevelika. Počev od 30.000 manipulacija pod punim opterećenjem, preko samih gabarita, koji su veoma važni zbog aplikacije reklozera na stubovima nadzemne mreže, do materijala i IP stepena zaštite svih delova reklozera, dolazimo do jedne od najvažnijih prednosti, a to je potpuna podrška pri instalaciji i povezivanju na SCADA sisteme kao i usluge servisiranja koje pruža TeleGroup kao ekskluzivni distributer kompanije NOJA Power na teritorijama Srbije, BiH, Makedonije, Albanije i Crne Gore. Patenti i sertifikati koje poseduje NOJA Power dokazuju konstantno ulaganje u inovacije i kreiranje novih načina poboljšanja bezbednosti kako stanovništva tako i samog personala na održavanju mreže koji je u neposrednom dodiru sa reklozerima. Sve o prednostima automatskih reklozera možete pogledati na našem portalu.

Sigurnost pre svega

Daljinsko upravljanje i kontrola automatskih reklozera putem Android/iOS aplikacije 

Pored inovativnog patenta bezbednog odvođenja pražnjenja, što je jedinstveni patent te vrste primenjen u proizvodnji srednjenaponskih reklozra, NOJA Power je otišla dalje u korak sa vremenom i u skladu sa modernim trendovima kreirala aplikaciju, koja osim što je veoma korisna u svakodnevnom radu, posebno dolazi do izražaja u incidentnim situacijama kada je nemoguće fizički pristupiti samom RC bloku upravljanja zbog eventualnih delova pod naponom. Dakle ispred sebe na svom tabletu ili telefonu imate identičan ekran kao na LCD panelu u samom RC upravljačkom ormanu reklozera i dostupnost svih funkcija je zagarantovana posle bezbedonosnih provera i logovanja na konkretan uređaj tj. određeni reklozer kome želimo pristupiti.

Ovde mozete preuzeti aplikaciju za daljinsko upravljanje automatskim reklozerima

Koje probleme rešava?

Ukoliko vaša distributivna kompanija na nadzemnim vodovima ima automatske reklozere u realnom vremenu će imati potpuni monitoring i mogućnost da daljinski upravlja isporukom energije ka konzumnom području. U slučaju ispada napajanja, glavna osobina automatskog reklozera je da u kratkom vremenskom roku (kraćem od treptaja sijalice) obezbedi napajanje sa alternativnog izvora i suštinski omogući neprekidnu isporuku električne energije!

Kontaktirajte nas za više detalja