Asocijacija za održivi razvoj – ASOR

Predstavljamo

ASOR-Logo2Asocijacija za održivi razvoj (ASOR) je nedavno osnovana organizacija sa ambicioznim planovima da aktivno i predano doprinosi svemu što pomaže da se svest i delovanje u pravcu održivog razvoja implementira u Srbiji. Osnivači ASOR-a su svesni da zemlje na niskom stepenu ekonomskog razvoja, a Srbija to nažalost jeste, u cilju prevazilaženja ekonomskih problema zanemaruju i u drugi plan stavljaju sve ono što podrazumeva termin „održivo“. Prednost se daje radu i funkcionisanju privrede, bez obzira koliko to nanosi štete životnoj sredini, uz neracionalno korišćenje prirodnih resursa, i često zanemarivanje  važnosti reciklaže, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

ASOR smatra da izreka da nam je planeta i sva njena blaga, data samo na pozajmicu, a ne na korišćenje, tačna. Obaveza ove generacije je da dato nam i povereno sačuvamo za generacije koje dolaze. I iznad svega, ASOR je duboko uveren da svest o održivom razvoju nije opšte prihvaćena u našoj zemlji i upravo je promena svesti kod ljudi jedan od osnovnih razloga postojanja i rada ASOR-a. Cilj ove organizacije je da objedini u saradnji najbolje iz dva sveta. ASOR okuplja stučne ljude koji su svoj život i karijeru posvetili održivom razvoju i promovisanju korišćenja obnovljivih izvora energije. S druge strane, ASOR uspostavlja partnerstva medju srodnim organizacijama u Srbiji ali i van nje, sarađujući sa svim ljudima i organizacijama kojima je održivi razvoj blizak.

Osnovna delatnost ASOR-a je da zajedno sa partnerskim organizacijama realizuje projekte i akcije sa ciljem promocije koncepta održivog razvoja, povećanja svesti za očuvanjem naših resursa, racionalnim korišćenjem energije i posebno korišćenjem svih vidova obnovljive energije na teritoriji Jugoistočne Evrope. ASOR organizuje predavanja i konferencije, podržava i inicira kreiranje inovativnih rešenja koja za cilj imaju prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova u domenu održivog razvoja. Održivi razvoj nema granica. Održivi razvoj nema neinteresantnih tema a oružje koje će ASOR korisiti na putu ostvarivanja svojih ciljeva su pre svega znanje, argumenti, stručnost, posvećenost, odgovornost i spremnost na saradnju.

Tim ASOR-a