Aplikacija za smanjenje potrošnje energije u domaćinstvima

Svet

Greenely-App-1

Kompania „Greenely“ iz Švedske dizajnirala je aplikaciju koja ima za cilj da pomogne domaćinstvima da smanje potrošnju.

Aplikacija prikuplja podatke o potrošnji energije u domaćinstvu, daje nedeljne i mesečne izveštaje o potrošnji energije, upoređuje potrošnju sa susedima, daje savete o smanjenju potrošnje energije. Svi ovi podaci nalaze se na korisničkom interfejsu „Energetsko drvo“, a korisnik im može pristupiti sa različitih uređaja.

Aplikaciju će testirati oko 200 hiljada domaćinstava.

Sandra Jovićević

foto: kic-innoenergy.com