APEL: Znamo da je uranak vreme za roštiljanje, ali čuvajmo naše šume!

Foto-ilustracija: Pixabay

Povodom predstojećih prvomajskih praznika i tradicionalnog boravka građana u prirodi, kako bi se predupredio eventualni nastanak šumskih požara, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine apeluje na građane da:

– ne pale vatru na otvorenom prostoru u prirodi ukoliko ta mesta nisu za to predviđena (vidno obeležena) i obezbeđena;

– ne vrše nekontrolisano paljenje vatre pri izvođenju poljoprivrednih  i drugih radova u blizini šume;

– ukoliko uoče požar, odmah obaveste  MUP-Sektor za vanredne situacije, odnosno najbližu šumsku upravu;

– napominjemo da je odredbama člana 47.  Zakona o šumama zabranjeno paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, izuzev na mestu koje je samo za tu namenu određeno, uređeno i vidno obeleženo. Takođe, odredbom člana 22. stav 1. tačka 8. Zakona o divljači i lovstvu zabranjeno je paljenje korova, strnjika, trstika, trave i drugog rastinja u lovištu.

Imajući u vidu navedeno, Uprava za šume će preko Republičke šumarske i lovne inspekcije u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu navedenih odredbi.

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine očekuje podršku i pomoć nevladinih organizacija, lovačkih udruženja, ekoloških pokreta kao i udruženja građana ljubitelja i zaštitnika prirode, da u ovoj akciji podrže apel i uključe se u zaštitu šuma od požara.

SAČUVAJMO NAŠE ŠUME ZAJEDNO!