Apel Ministarstva zaštite životne sredine: Isključite svetlo!

Vesti | Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine podržava i pridružuje se sprovođenju jubilarne, desete po redu, akcije „Sat za našu planetu 2018”, akciji koja se sprovodi u sklopu globalne inicijative za borbu protiv klimatskih promena.

Ovogodišnja akcija se odvija pod sloganom „Poveži se sa planetom“ i ima za cilj da  skrene pažnju na smanjenje biodiverziteta, odnosno raznolikosti živog sveta na Zemlji. Raznolikost živog sveta na planeti ima direktan uticaj na život svih nas, jer predstavlja temelj zdravlja planete. Zbog neodrživog korišćenja prirodnih resursa, beleži se njegovo smanjenje što dovodi do nestanka vrsta i prirodnih staništa.

Imajući u vidu da smo suočeni sa sve češćom pojavom elementarnih nepogoda koje su prouzrokovane klimatskim promenama nastalim kao posledica ljudskih aktivnosti neophodno je da u svakodnevnom životu brinemo o životnoj sredini koja nas okružuje promenom svakodnevnih navika. Jedan od najlakših načina da smanjimo ekološki otisak, odnosno da ublažimo uticaj našeg načina života na prirodu je da štedimo električnu energiju pri obavljanju redovnih aktivnosti.

Ministarstvo zaštite životne sredine pridružuje se pozivu Svetske organizacije za prirodu da i druge državne i javne institucije, privredne i ostale organizacije, kao i pojedinci, svojim aktivnim učešćem u akciji „Sat za našu planetu” u Republici Srbiji daju doprinos očuvanju životne sredine. Ministarstvo zaštite životne sredine ulaže velike napore u rešavanju izazova sa kojima se Republika Srbija susreće u oblasti zaštite životne sredine. Nevladin sektor i građani predstavljaju  glavnog  partnera Ministarstva u stvaranju zdravije  i čistije Srbije. Ministarstvo pruža punu podršku naporima svih društvenih subjekata koji su usmereni ka unapređenju zaštite životne sredine, i aktivno će učestvovati u praćenju i promociji akcije „Sat za našu planetu 2018”.

Sat za našu planetu“ najveća je svetska globalna akcija u kojoj milioni ljudi, kao i nebrojene institucije, kompanije  i mnoge organizacije, gase svetla na sat vremena. Akciju organizuje Svetska organizacija za prirodu, a održava se svake godine poslednje subote u martu.