Apel građanima da prijavljuju bacanje smeća u prirodu

 

Foto: Milisav Pajević

Foto: Milisav Pajević

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije apelovalo je na građane da prijavljuju bacanje smeća u prirodu, ističući da jedino zajedničkim snagama može da se zaštiti životna sredina za buduće generacije.

Ministarstvo zaštite životne sredine zahvaljuje građanima i medijima koji su prepoznali i osudili postupak zagađivanja životne sredine, postavljajući i reagujući na snimak na društvenim mrežama, meštanke koja baca smeće u reku Rasinu, naselje Dupci, kod Brusa.

Burna reakcija javnosti pokazuje posvećenost građana zaštiti prirode i podizanju ekološke svesti.

Ministarstvo zaštite životne sredine zahvaljuje i komunalnoj inspekciji koja je u saradnji sa inspekcijom zaštite životne sredine identifikovala osobu koja je ovakvim činom pokazala nemar i nebrigu prema prirodi i okruženju.

Otkrivanjem identiteta komunalna inspekcija je podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Snimak Milana Miljkovića postavljen na Infobrifu na kome se vidi nesavesna građanka kako baca otpad pogledajte ovde.

Milisav Pajević